آخرین مهلت برای ثبت نام در کارگاه آموزش R

   آخرین مهلت برای ثبت نام در کارگاه آموزش R روز دوشنبه مورخه ۱ خرداد ۱۳۹۶ می‌باشد.