درباره ما

استان کردستان با متوسط بارندگی سالیانه برابر چهارصد و بیست میلی متر، دارای منابع آب های سطحی و زیرزمینی فراوانی است و در زمره مناطق پر آب کشور به شمار می‌آید، بطوریکه هفت درصد منابع آبهای تجدید پذیر کشور را در خود جای داده است.  مطالعه، احداث، آبگیری و بهره برداری از سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی متعدد در استان و سرمایه‌گذاری های عظیم صورت گرفته، بیانگر جایگاه ویژه آب و منابع آب این استان در توسعه همه جانبه کشور و اهتمام ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‌باشد. انجام پژوهش‌های کاربردی مرتبط با آب و بومی سازی علوم و فنون نوین، ضرورتی اجتناب ناپذیر در جهت حل مشکلات و مسائل مرتبط با منابع آب این استان به شمار می‌آید. جهت نیل به این هدف، در سال ۱۳۹۲، مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب وابسته به دانشگاه کردستان، با پیگیری‌های مستمر و دلسوزانه مسئولین محترم دانشگاه، در استان کردستان تاسیس گردید.

 

 

اهداف تاسیس مرکز پژوهشی:

– تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه توسعه، مدیریت جامع و استفاده پایدار از منابع آب های سطحی و زیرزمینی

– ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های آب و فاضلاب شهری

– ارائه راهکارهای عملی، جهت تخصیص و مصرف بهینه آب و کاهش تلفات آب در بخش های مختلف مصرف از قبیل آبیاری، شرب، صنعت و تولید انرژی برقابی

– استفاده و بومی سازی تکنولوژیهای جدید در صنعت آب استان

 

 

مدیر مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب

Dr. Fathi-min

نام و نام خانوادگی: پرویز فتحی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: P.fathi@uok.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۵۵۵۲- ۰۸۷