کارگاه ها

– مدیریت زیست بومی تالاب‌ها و دریاچه‌ها ( تمرکز بر مسائل دریاچه زریبار )
– حکمرانی آب
– احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی
– آشنایی با فن‌آوری بارورسازی ابرها در ایران
– آشنایی با کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار آب در تحقیقات هیدرومتئورولوژی و منابع آب
– تدوین برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاهی‌سازی و جلب مشارکت عمومی با محوریت مدیریت زیست بومی و یکپارچه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه