طرح های پژوهشی

۱- راهکارهای بهبود راندمان و عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت استان( مطالعه موردی دشت دهگلان)- کارفرما: استانداری استان کردستان
۲- مدلسازی بارش رواناب در حوضه راوند اسلام آباد غرب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی – کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه
۳- ارائه راهکارهای استفاده از پساب طرح های پرورش ماهی استان جهت تامین آب باغات از طریق اجرای سیستم های آبیاری قطره ای – کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
۴- ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎﻱ ﺷﺮﻕ اﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ – کارفرما: استانداری استان کردستان